Lijst uitgevoerde werkzaamheden kerkorgels onderhoud

Verzorging onderhoud kerkorgels

Bag Orgelmakers draagt al jaren zorg voor het onderhoud van kerkorgels in het hele land. Hierbij een lijst van diverse onderhoudswerkzaamheden die door het bedrijf bij kerken, parochieën en andere organisaties zijn verzorgd.

De genoemde werkzaamheden zijn zonder regulier stemwerk en onderhoud

2022

Werkzaamheden 2022

 • Poortugaal PKN Kam- orgel groot onderhoud. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: algehele schoonmaak van het orgel aan de buitenzijde en de binnenzijde, pijpwerk schoongemaakt en waarnodig gerepareerd, steminrichtingen van de frontpijpen gerepareerd, frontpijpen in glansmiddel gezet, scheuren in pijpenroosters en houten pijpwerk gerepareerd, twee van de drie schokbalgen opnieuw beleerd, speelmechanieken uitgeregeld, grote metalen pijpwerk weer gangbaar gemaakt, veren van schokbalgen van nieuw touwwerk voorzien, voetopeningen pijpwerk opengezet, algehele intonatie correcties toegepast, versleten klavierbeleg vervangen door oud ivoor, registernamen registerknoppen vernieuwd, beperkt aangetaste pijpvoeten (door loodcorrosie) gedompeld in loodpatine, generale stembeurt en smering van de windmachine.
 • Apeldoorn De Drie Ranken hoofdorgel (Vierdag). De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: herintonatie Subbas 16 voet, afstellen manuaalkoppel, nieuw kastslot aangebracht voor borstwerkdeuren, contactslot windvoorziening vastgezet, klavierreiniging, generale stembeurt en smering van de windmachine.
 • Rotterdam Kralingen Pro Rege Fama & Raadgever. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: Alle speelventielen (112 stuks) van nieuw vilt en schapenleer voorzien, op juiste hoogte brengen van de toetsdiepgang van de beide manualen, pedaalkoppels opnieuw afstellen, schoonmaken en opnieuw beleren van een kanaal- schokbalgje.
 • Utrecht Kapel Nicolaas en Monica Fama & Raadgever. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: beperkte schoonmaakbeurt, verwijderen van schimmel in de onderkas, inpakken orgel voor vloerrenovatie, renovatie van het pedaalklavier, orgel uitpakken, generale stembeurt en smering van de windmachine.
 • St. Annaland Gereformeerde gemeente Fama & Raadgever. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: kernspleten van de Subbas 16 voet op orde gebracht wegens het krimpen van het houten pijpwerk, afstellen van de manualen, stemmen van de Trompet 8 voet en smering van de windmachine.
 • Hoorn PKN (Het Octaaf) van den Berg & Wendt groot onderhoud. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: Schoonmaken orgelkas vanbinnen en vanbuiten, pijpwerk schoonmaken en herstellen waarnodig, voetopeningen frontpijpen corrigeren, frontpijpen poetsen, speelmechanieken integraal fijn afstellen, Intonatie- correcties toepassen in diverse registers, pedaalklavier schoonmaken en veren afstellen, toegang luik voor windlade borstwerk verbetert, generale stembeurt en smering van de windmachine.
 • Apeldoorn/ Ede verhuizing huisorgel van Apeldoorn naar Ede (Hazen). De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: ontmantelen registermechaniek en kasdelen, pijpwerk schoonmaken. binnenzijde schoonmaken, transportklaar maken, verhuizing en opbouw in Ede, klavieren op juiste hoogte gebracht, pedaalkoppel opnieuw geborgd, druklatjes pedaal koppelbord aangebracht om speling te dempen, generale stemming en smering van de windmachine.
2021

Werkzaamheden 2021

 • Grote onderhoudsbeurt van het orgel in de PKN (dorpskerk) van Hedel (Vierdag 1985). De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 18 grote frontpijpen van koperen binnenvoeten voorzien, 8 stuks stevelschoenen verhogen in koper van de Trompet 8 voet, tongetjes vernieuwen (hoge ligging) Dulciaan 8 voet, doorgezakte verkropping Fagot 16 voet hersteld en extra verstevigd, alle metalen pijpen schoongemaakt en waarnodig hersteld, orgel vanbuiten en vanbinnen geheel gereinigd, houten pijpen gereinigd en houten proppen uit de voeten verwijderd, speling van de toetsen gereduceerd tot een minimum, alle speelmechanieken opnieuw ingeregeld, renovatie van pedaalklavier, renovatie van de tremulant, regulateurbalgen ontdaan van piepen en bonken, ontluchting aangebracht voor een betere doorstroming van wind, verlichting boven lezenaar hersteld, opschuiven van de Prestant 4 voet naar een Quint 3 voet (borstwerk), Sesquialter 2/2/3 laten vervallen en 1/3/5 overgelaten, herintonatie van de Prestant 8 voet van het front, herintonatie van de Subbas 16 voet van het pedaal, alle pijpen gecontroleerd op aanspraak en waarnodig aangepast in het totaalbeeld, hoogste koor mixtuur afgesloten, vervaardigen van houten jalouzien inclusief voetbediening achter de borstwerkdeuren voor regelen van klanksterkte, generale stembeurt en motorsmering.
 • Technische update van het huisorgel van de familie B. Meijer te Dodewaard. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: diverse pijpen sprekend gemaakt, hoeden van gedekte pijpen vastgezet, pijpwerk op de juiste wijze op de windlade geplaatst, intonatie gebreken verholpen, hangende toetsen verholpen, ontbrekende pijpjes octaaf 2 voet bijgeplaatst, generale stembeurt.
 • Technische update van het kistorgel (Witteveen) van de familie Harperink- van der Veen te Enschede. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: stof ruimen aan de binnenzijde, alle stemdoppen van de gedekt 8 voet lopend gemaakt, enkele pijpen van het groot octaaf vastgezet, enkele ventielveren strakker gezet, enkele pijpen van de prestant 4 voet vastgezet, stemming (in eigen beheer).
 • Technische update van het huisorgel (Bahlman) van de familie L. Valk te Rhenen. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: vastzetten houten pijpwerk aan zijwand, diverse hoeden gedekte pijpen vastgezet, herintonatie Prestant 2 voet, generale stembeurt.
 • Integraal uitregelen van de speelmechanieken van het orgel (Verschueren/ BAG) in de GKV te Emmeloord. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: alle mechanieken goed op trek gezet, gebroken winkelhaak gerepareerd, lederen moeren gefixeerd, generale stemming en motorsmering.
 • Schoonmaak en verhelpen van zwaarlopende slepen van het orgel in de PKN (dorpskerk) van Biggekerke (Fama & Raadgever 1971). De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: pijpwerk schoongemaakt en waarnodig hersteld, frontpijpen gepoetst, algehele schoonmaak van de orgelkas, ophogen van de dammen op de windlade i.v.m. te veel druk op de systeemringen, slepen uitregelen op juiste trekkracht aan de registerknoppen, uitregelen van de speelmechanieken van het manuaal en pedaal, voetgaten van grootste pijpwerk meer opengezet, algehele controle en aanpassing van de intonatie, generale stembeurt en smering van de windmachine.
2020

Werkzaamheden 2020

 • Tweede fase wederopbouw hoofdorgel De Drie Ranken te Apeldoorn. Vervaardigen nieuwe loopvloer met veiligheidsreling, diverse aanpassingen luiken,verlenging geleidepennen steminrichting tongwerken, intonatie correcties en levering alluminium ladder (Vierdag)
 • Schoonmaak orgel GKV Wageningen, demontabel maken snijwerk voor bereikbaarheid pijpwerk, nieuw vilt voor koppelmechaniek subbas 16 voet, pijpwerk schoonmaken en rechten, toetsen reinigen, generale stembeurt (Leeflang)
 • Schoonmaak orgel Gereformeerde kerk (Pro Rege) Rotterdam Kralingen, schoonmaken pijpwerk en rechten, magazijnbalg aan binnenzijde verstevigen, orgelbank en treeplank opnieuw beitsen (melken), renovatie pedaalklavier, stempistons lopend maken, toetsen reinigen,intonatie correcties, luikje maken voor motorsmering, generale stembeurt (Fama & Raadgever) 
 • Huisorgel de heer J. de Rijk te Veenendaal, deksels gedekte pijpen vastgezet, intonatie correcties octaaf 2 voet, toetsen reinigen, koppeling pedaalmechaniek opnieuw ingeregeld, generale stembeurt.
 • Werkzaamheden PKN Westerhaar eerste fase, schoonmaken orgelkassen en gehele binnenwerk, subbas 16 voet op verhoogde bank plaatsen, ventielveren pedaallade uitregelen, pijpwerk schoonmaken en rechten, frontpijpen poetsen, deksels houten pijpwerk gangbaar maken, conducten mooi aanleggen, verstevigen opvang bekers trompet 8 voet HW, aanbrengen van uitneembare luikjes voor stemmen pedaalpijpen, toetsspeling reduceren beide klavieren, diepgang toetsen verminderen, speelmechanieken opnieuw inregelen, reinigen toetsen, renovatie pedaalklavier, aanbrengen van een geluiddempend hand-mechanisme voor het borstwerk, herintonatie diverse registers, levering alluminium ladder, generale stembeurt (Vierdag).
 • Levering nieuwe windmachine voor kistorgel De Drie Ranken te Apeldoorn (Vierdag)
2019

Werkzaamheden 2019

 • Bekers verlengen Fagot 16 voet pedaal, Schalmey 4 voet pedaal, alle tongwerkkoppen schoonmaken, herintonatie Dulciaan 8 voet rugwerk, openwerken panelen rugwerkkas, toegang hoofdkas verbeteren orgel Kruiskerk Waddinxveen (van der Linden)
 • Tweede en laatste fase van renovatie zwelwerk orgel Hofkerk Oldenzaal (Valkxs en van Kouteren)
 • Kistorgel schoonmaken, verrijdbare vlonder maken, orgelbank aanpassen, en stemmen kistorgel Kerkcentrum De Drie Ranken Apeldoorn (Vierdag)
 • Eerste fase wederopbouw hoofdorgel van Kerkcentrum De Drie Ranken te Apeldoorn (Vierdag)
2018

Werkzaamheden 2018

 • Utrecht oud gereformeerde gemeente: Kaswerk aan de binnenzijde schoonmaken, kaswerk in de was zetten, pijpwerk schoonmaken/herstellen, en generale stembeurt (Fama en Raadgever).
 •  Apeldoorn De Drie Ranken (PKN): demontage orgel en schoonmaken pijpwerk en alle orgeldelen in verband met verbouwing kerkcentrum (Vierdag/BAG).
 • Oldenzaal Hofkerk (PKN) eerste fase: aanbrengen verlichting in het orgel, reparatie van pneumatiekbuis, vernieuwen membranen speelmechaniek, speeltafel en registermembranen, onderkas schoonmaken, zwelwerk goed sluitend maken, herstellen van conductwerk, schoonmaken/herstellen van houten pijpwerk subbas 16 voet en bourdon 16 voet, kaswerk herstellen, motorkanaal dempen, frontpijpen schoonmaken/herstellen en poetsen, stemmen (Valkx en van Kouteren).
 • Amersfoort De Schaapskooi (GKV): plaatsing van nieuwe windmachine en generale stembeurt (Fama en Raadgever).
 • Ede Ontmoetingskerk (GKV): plaatsing van nieuwe windmachine, aanpassing dempkist en aanbrengen van brandvertragend dempmateriaal, lekkage verhelpen in de regulateurbalg, tremulant voorzien van nieuwe membranen en gangbaar maken, stofarm maken van de onderkas en bovenzijde bovenkas twee frontpijpen voorzien van een koperen binnenvoet, generale stembeurt (Vierdag).
 • Waddinxveen Kruiskerk (GKV): renovatie tongwerken dulciaan 8 voet rugwerk, fagot 16 voet en schalmey 4 voet pedaal, koppen reinigen, schalbekers verlengen/opschuiven, kelen vlakken en tongbuiging corrigeren, stempaden pedaal ruimer maken, toegangsdeuren stempaden scharnierend maken, rugwerkkas open werken in verband met meer stemvastheid, klavierreiniging, generale stembeurt (van der Linden).
2017

Werkzaamheden 2017 

 

 • Restauratie snijwerk en beelden van het orgel in de Stiftkerk te Weerselo (Knipscheer)
 • Restauratie tremulant en afstellen CGK De Bron te Bunschoten (De Koff)
 • Opnieuw beleren van de regulateurbalgen van de beide positieven in Kerkelijk en gemeenschapcentrum De Bron te Alphen a/d Rijn (Fama & Raadgever)
 • Pedaalrenovatie Oud Gereformeerde gemeente te Utrecht (Fama & Raadgever)
 • Schoonmaken pijpwerk, orgelkas, windlade, mechanieken, aanpassen mixtuur, en stemmen van het orgel in de PKN te Heenvliet (Metzler)
 • Schoonmaken orgel aan de buitenzijde en de binnenzijde en verstevigen van de kleine frontpijpen van het orgel in de PKN te Hoevelaken (B.A.G.)
 • Demontage van het orgel in de Detakerk en opslag in de Apostel Thomaskerk te Enschede (Willem van Leeuwen)
2016

NieuwerkerkGereformeerde Gemeente in Nederland,

Aanbrengen van koperen binnenvoeten en koperen ringen in het corpus van de zeven grootste frontpijpen van de Prestant 8 voet (Knipscheer).

Zenderen: Het klooster van de Carmelitessen,

Schoonmaken orgel, restauratie pijpwerk, en stemmen van het orgel (Winkel DLD).

Scherpenzeel (Friesland)PKN,

Restauratie pedaalklavier van het orgel (Van Dam).

OldenzaalHofkerk,

Vernieuwen van 140 lekkende membramen in het orgel (Valckx & van Kouteren).

Weerselo: Hervormde Gemeente Het Stift,

Restauratie pijpwerk, frontpijpen uitdeuken en poetsen, schoonmaken orgel, pijpwerk reinigen, lekkende stemkrullen dichten, restauratie registerknoppen, uitregelen speelmechanieken, aanleggen verlichting boven lezenaar, intonatie correcties en stemmen (Knipscheer).

De Glind: Gereformeerde Kerk,

Schoonmaken orgel, pijpwerk reinigen, intonatie correcties en stemmen (Vierdag).

Berkel en Rodenrijs: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Schoonmaken orgel, pijpwerk reinigen, intonatie correcties, omstemmen naar 439,50 HZ was 438 HZ (Verschueren/Fama & Raadgever).

Zoetermeer: Hervormde Gemeente De Oase,

Schoonmaken orgel, pijpwerk reinigen, stemkrukken aanpassen van trompet 8 voet, lekkende stemkrullen dichten en stemmen (Verschueren)

2015
Westerhaar: Hervormde Gemeente,

Inbouwen koppelmechaniek en ontkoppelingsmechaniek voor het gebruik van de subbas 16 voet van het pedaal op het manuaal ( Vierdag).

St. Annaland: Gereformeerde Gemeente,

Opnieuw beleren van de magazijnbalg en de regulateurbalg ( Fama & Raadgever).

Amersfoort: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Schaapskooi,

Schoonmaken orgel, dammen windlades ophogen, opnieuw beleren van een regulateurbalg van het hoofdwerk en van twee schokbalgen, klavierbeleg deels vernieuwen/bijmaken voor het hoofdwerk, verwijderen scherp 2 sterk van het nevenwerk, pijpstokken aanpassen voor plaatsing van een nasard 3 voet, uitregelen van speelmechanieken, schade verkropte pijpen herstellen, intonatie correcties toepassen en stemmen ( Fama & Raadgever).

Almelo: Zorgcentrum Klokkebelt,

Verhuizing orgel in verband met verbouwing zorgcentrum (B.A.G.).

Enschede: Hervormde Gemeente Ontmoetingskerk,

Schoonmaken orgel na verbouwing van de kerk, schamade regaal 8 voet herstellen van diverse bekers wegens doorzakken en stemmen ( Flentrop).

Weerselo: Hervormde Gemeente Het Stift,

Levering van een nieuwe windmachine  (Knipscheer).

2014
Overdinkel: Gerardus Majella Parochie,

Schoonmaken orgel wegens roetschade door kerkbrand en stemmen (Vierdag).

St. Annaland: Gereformeerde Gemeente,

Verstevigen van de zeven grootste frontpijpen middels een koperen huls in het corpus ( Fama & Raadgever).

Hoek van Holland: Hervormde Gemeente Dorpskerk,

Verkroppen fagotbekers en trompetbekers, intonatie correcties ( Standaart/ Fama & Raadgever).

Apeldoorn:

Nieuwbouw van kistorgel voor de verhuur, holpijp 8 voet, roerfluit 4 voet, octaaf 2 voet ( W.B. van Dijkhuizen).

Amersfoort: Gereformeerde Kerk De Bron,

Levering nieuwe windmachine en stemmen ( Flentrop).

2013
Emlichheim: St. Josef Parochie,

Aanbrengen van nieuwe pulpeten voor de pedaallades. ( Krajenbrink ?).

Poortugaal: Hervormde Gemeente,

Verbeteren instelbaarheid speelmechanieken manualen en pedaal ( Kam)

Alphen a/d Rijn: Kerkelijk centrum De Bron,

Instelbaar maken van de speelmechanieken van twee positieven, schoonmaken en stemmen ( Fama & Raadgever).

Waddinxveen: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Opnieuw beleren van de hoofdwerkbalg ( van der Linden).

Elburg: Gereformeerde Kerk,

Vervangen welarmpjes van het pedaal- koppelbord ( van Leeuwen/ B.A.G.)

Zierikzee: Gasthuiskerk,

Opnieuw beleren van de rugwerk regulateurbalg (Marcussen).

Winsum: Huisorgel familie Stavenga,

Levering nieuwe windmachine en stemmen  (Fama & Raadgever).

2012
Waddinxveen: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Schoonmaken orgel en stemmen  (van der Linden).

2011
Ede: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Demontage, schoonmaken orgel, tijdelijk opslaan, montage, nieuwe motorkist, intonatie correcties en stemmen ( Vierdag).

Hoek van Holland: Hervormde Gemeente Dorpskerk,

Bijmaken pijpen voor koperen subbas  (wegens diefstal), schade herstel mechanieken, ophogen dammen windlades, schoonmaken, uitregelen speelmechanieken en stemmen ( Standaart/ Fama & Raadgever).

Wezep: Hersteld Hervormde Gemeente,

Uitbreiding met vrij pedaal (subbas 16 voet) en stemmen ( Leeflang).

Huissen: O.L.V. ten Hemelopneming,

Renovatie en vernieuwen speeltafel en elektrische bedrading ( Vermeulen).

Oldenzaal: Drieeenheids parochie,

Schoonmaken orgel en oplossen storingen (Vermeulen).

Terheijden: Witte Kerkje,

Restauratie pedaalklavier en manuaal en stemmen ( van den Bijlaardt).

Amersfoort: Hervormde Gemeente Opstandingskerk,

Opnieuw beleren van de hoofdwerk regulateurbalg ( Fama & Raadgever).

Berkel en Rodenrijs: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Versterking corpus van zeven grootste frontpijpen middels koperen huls en voet ( Verschueren/ Fama & Raadgever).

2010
Bussum: Remonstrantse Gemeente,

Verplaatsing fluit 4 voet op kantsleep in verband met de plaatsing van een nieuwe viola 8 voet op het nevenwerk, aanleg registermechaniek, schoonmaak orgel, reinigen pijpwerk, herstellen en uitregelen van de mechanieken, poetsen van de frontpijpen, dichten van lekkende stemkrullen en stemmen ( Leeflang).

Waddinxveen: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Beleren van de kelen fagot 16 voet en schalmey 4 voet ( pedaal) en stemmen ( van der Linden).

Haarlem: Hersteld Apostholische Zendings Gemeente,

Inbouwen van een nieuwe manuaalkoppel van manuaal 1 naar 2 (was manuaal 2 naar 1) ( Fama & Raadgever).

Amsterdam zuid oost: Kerkelijk centrum De Nieuwe Stad,

Levering nieuwe windmachine ( van den Berg en Wendt).

Amsterdam zuid oost:

Inbouwen van een mechanische registercluster voor het hoofdwerk ( van den Berg en Wendt).

Utrecht: Academisch ziekenhuis (AZU) stiltekapel,

Reparatie en verbeteren schuifkoppel voor de manualen ( Fama & Raadgever).

2009
Den Haag: Hervormde Gemeente het Kruispunt,

Opnieuw beleren van de hoofdwerk regulateurbalg ( van den Berg en Wendt).

Montfoort: Geboorte Johannes de Doper,

Interne verplaatsing, schoonmaken orgel, intonatie correcties en stemmen ( Fama & Raadgever).

Oldenzaal: Zorgcentrum Scholtenhof,

Plaatsing huisorgel met een klavier en aangehangen pedaal ( B.A.G.)

Nieuwerkerk: Gereformeerde Gemeente in Nederland,

Uitlijmen van houten pijpwerk holpijp 8 voet, fluit 4 voet, subbas 16 voet, intonatie correcties front-prestanten en stemmen ( Knipscheer).

Nijverdal: Nederlands Gereformeerde Kerk,

Vervangen van de pedaalstoters van het pedaal koppelbord ( Engels orgel).

Almelo: Grote kerk,

Ophanging en verstevigen tegen het doorzakken van de bekers fagot 32 voet ( van Leeuwen).

2008
Emmeloord: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Herintonatie cornet 5 sterk, mixtuur 4-5 st, fagot 16 voet en stemmen ( Verschueren/ B.A.G.).

Haaksbergen: Gereformeerde kerk,

Schoonmaken orgel, oplossen storingen en stemmen.

Enschede/Lonneker: Hervormde Gemeente,

Renovatie pedaalklavieren ( Leeflang en van Vulpen).

Rotterdam Pendrecht:

Opnieuw beleren van de hoofdwerk regulateurbalg ( Vierdag).

Wierden: St. Jan de Doper,

Opnieuw beleren van vier magazijnbalgen, schoonmaken orgel, oplossen van elektrische storingen, intonatie correcties en stemmen (Vermeulen).

Glanerbrug: Heilige Rozenkrans,

Schoonmaken orgel, frontpijpen uitdeuken en poetsen, oplossen elektrische storingen en stemmen ( Vermeulen).

Enschede: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Oost),

Levering van een nieuwe trompet 8 voet en stemmen ( Pels en van Leeuwen).

2007
Heemse: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Vernieuwen pulpeten rugwerk ( B.A.G.).

Enschede: conservatorium,

Overplaatsing orgel naar de Jacobus Parochie te Enschede ( Reil).

Hedel: Hervormde Gemeente,

Voetpunten aansolderen en ophanging grootste frontpijpen prestant 8 voet ( Vierdag).

Woubrugge: Hervormde Gemeente,

Vernieuwen pulpeten hoofdwerk ( Mittenreiter/ van Leeuwen)

Den Haag: Grote kerk,

Demontage/montage chamade, schoonmaken orgel ( Metzler).Heerhugowaard:

Dyonisius parochie,

Drie klavieren opnieuw beleggen met been en stemmen ( Vermeulen).

Hertme: Stefhanus parochie,

Schoonmaak orgel, uitdeuken frontpijpen en poetsen, intonatie correcties en stemmen  (Maarschalkerweerd).

2006
Vriezenveen: zorgcentrum De Wemelanden,

nieuwbouw kistorgel holpijp 8 voet, roerfluit 4 voet, octaaf 2 voet ( B.A.G.).

Losser:

Integrale restauratie orgel H. Maria Geboorte ( Steinmann).

Westkapelle: Gereformeerde Gemeente,

Opbouw binnenwerk in orgelkas gemaakt door vrijwilligers, intoneren, en stemmen ( de Koff).

Apeldoorn: Gereformeerde Gemeente,

Nieuwbouw liturgisch centrum, kansel, lezenaar, doopvont, houder voor collectezakken, liturgieborden.

Scherpenzeel: (fr.)

Interne verplaatsing orgel, front poetsen, en stemmen ( van Dam).

Wittem: klooster Redemptoristen,

Nieuwbouw orgelpodium, magazijnbalg, zelfstandige pedaal- windlade, speelmechaniek, registermechaniek, subbas 16 voet, en overplaatsing huisorgel familie Damman te Muiden (Fama & Raadgever) naar de Gerardes Majella kapel te Wittem.

Nijmegen: Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,

Aanpassing winddruk, herintonatie dulciaan 8 voet, en stemmen.

Ede: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Vernieuwen pulpeten manualen en pedaal  (Vierdag).

Lunteren: Hersteld Hervormde Gemeente,

Dichten lekkage windkanalen, diverse intonatie correcties en stemmen  (Fama & Raadgever).

Almelo: Grote kerk:

Intonatie correcties aanbrengen bij de pedaal tongwerken en stemmen ( van Leeuwen).

Heemse: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,

Schoonmaakwerkzaamheden binnenzijde ( B.A.G.).

Vrijblijvend contact

Neem vrijblijvend contact op. U wordt zorgvuldig en snel te woord gestaan.